Amelia Zembaczyńska Adwokat
Amelia Zembaczyńska Adwokat

Zadaniem Adwokata jest pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów,
na które napotykają Państwo w życiu prywatnym i zawodowym.
Działam w interesie Klienta dążąc do osiągnięcia założonych celów.
Nawiązuję z Klientem relacje w oparciu o zasady tajemnicy adwokackiej
tak aby czuł się bezpiecznie i miał pełną świadomość i zrozumienie
kierunków rozwoju powierzonej mi sprawy.

Zapewniam pomoc prawną przy obsłudze inwestycji, prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentowaniu w postępowaniu przed Sądami oraz organami administracji, alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów i procesie windykacyjnym. W swoich działaniach jestem skuteczna i profesjonalna. Gwarantuję obsługę prawną najwyższej jakości w oparciu o wielopokoleniową prawniczą tradycję rodzinną oraz wiedzę i doświadczenie.