„Nauczycielem jest praktyka”

Wchodzące w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO jest kamieniem milowym modernizacji oraz ustandaryzowania dobrych praktyk ochrony danych osobowych w całej Europie. Dzień 25 maja 2018r. będzie początkiem gruntownych zmian w prowadzeniu polityki prywatności konsumentów.

Przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi stoi wyzwanie, ale przede wszystkim okazja do podniesienia standardu oraz bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Nasza Kancelaria pomaga wdrożyć

System Ochrony Danych Osobowych

W celu przygotowania się na zmiany RODO, Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie:

Konsultacji prawnej

Celem wdrożenia oraz realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych

Obsługi procesu

Reprezentacji prawnej w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz w postępowaniu kontrolnym

Procesu odszkodowawczego

Wobec podmiotu, który dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Close Menu