Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, w jaki sposób informacje gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: zembaczynska.pl, wyrażasz zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z naszej strony internetowej z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Amelia Zembaczyńska, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 7, 45-052 Opole.

Jak działa serwis?

Korzystanie z Serwisu polega na przeglądaniu strony oraz pozostawieniu danych osobowych w celu otrzymania oferty handlowej.

Jakie dane gromadzimy?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu oraz przedstawienia oferty usług, które Ciebie interesują. Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jak korzystamy z Twoich danych osobowych?

Przekazując nam swoje dane poprzez formularz na stronie internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z Twoich danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej oraz oferty usług, które Ciebie interesują.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem ustalania Twoich preferencji dotyczących usług, przedstawienia oferty usług, które Ciebie interesują, oraz na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Jakie są Twoje prawa?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami w sposób dla Ciebie dogodny telefonicznie pod numerem 514 945 286 lub poprzez kontakt mailowy amelia@zembaczynska.pl

Bezpieczeństwo i Poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publicznie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa Autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Informujemy, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę