You are currently viewing Prawo Pacjenta #1 : PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Prawo Pacjenta #1 : PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

      W ramach praktyki naszej Kancelarii od lat świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów leczniczych oraz indywidualną dla osób poszkodowanych i pokrzywdzonych w codziennym funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Z uwagi na rosnące zainteresowanie naszej pomocy prawnej w ramach codziennego funkcjonowania podmiotów leczniczych, stale poszerzam wiedzę w tym zakresie na polu naukowym.

      Dzieląc się z Wami doświadczeniem i dostrzegając potrzebę budowania kultury wzajemnego szacunku w obszarze prawa medycznego, na dzień dobry podajemy w przystępnej formie prawa pacjenta w pigułce.

# 1 MASZ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Co to jest świadczenie zdrowotne? To działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz działania medyczne wynikającej z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania;
 • Zdrowie dziś to nie tylko brak choroby. Zdrowie to fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka;
 • Każdy z nas ma prawo do zdrowia czyli wolności wyrażającej się w braku ingerencji innych w nasz zdrowostan oraz prawo do ochrony zdrowia czyli prawo dostępu do opieki zdrowotnej;
 • Prawa pacjenta gwarantują prawo każdego z nas do świadczeń medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Czyli jaką?
 • Przede wszystkim pamiętajmy, że lekarz nie może zagwarantować osiągnięcia określonego celu terapeutycznego, ale masz prawo oczekiwać starannego działania z strony lekarza;
 • masz prawo oczekiwać również, że w chwili udzielania świadczenia zdrowotnego zostaną zastosowane metody, które odpowiadają aktualnej i dostępnej wiedzy medycznej (nie oznacza to, że najnowszej! Ta może być np. metodą nowoczesną ale niesprawdzoną);
 • zakazane jest stosowanie metod zdezaktualizowanych i niesprawdzonych,
 • zakazane jest stosowanie metod, których skuteczność i bezpieczeństwo nie wynika z badań i nie została potwierdzona dowodami naukowymi;
 • terapie niezgodne z aktualną wiedza medyczną to także terapie oferowane przez osoby bez wykształcenia medycznego oraz podmioty, które nie wykonują działalności leczniczej, nie spełniające wymogów właściwych warunkom udzielania świadczeń zdrowotnych. Taka działalność może zostać uznane za wypełniającą znamiona przestępstwa (np. terapia ILADS w leczeniu boreliozy, podmioty lecznicze stosujące produkty lecznicze zawierające witaminę C, B i oraz wodę utlenioną w postaci wlewów u pacjentów z chorobami onkologicznymi).
 • Pamiętaj! Metody niepotwierdzone, mogące przynosić potencjalne korzyści pacjentowi również nie spełniają wymogu zgodności z aktualną wiedzą medyczną.
 • Masz prawo zwrócić się do lekarza, pielęgniarki czy położnej aby w Twojej sprawie zasięgnęli oni opinii innego lekarza a także aby takie żądanie zostało odnotowane w dokumentacji medycznej;
 • W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia masz prawo do natychmiastowego świadczenia opieki zdrowotnej (możesz udać się bez skierowania do najbliższego szpitala).

Kilka ciekawostek:

 • Globalne badanie nastrojów społecznych IRIS (Global Public Confidence Study 2023) pokazało, że Polacy wystawili 79% negatywnych ocen działania systemu ochrony zdrowia. Dla przeciwwagi 89 % Hiszpanów zgodziło się z tezą, że w ich kraju system opieki zdrowotnej należy do najlepszych na świecie. Czy to jedynie zasługa wszechpanującego słońca i siesty?
 • Najwięcej lekarzy na 1000 mieszkańców przypada w krajach najuboższych np. w Grecji, a najmniej w krajach najbogatszych. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców Polska ma więcej lekarzy niż Francja i Belgia ( raport OECD „Health at a Glance”).
 • Szacuje się, że w Polsce działa około 70 tysięcy uzdrawiaczy, a ich liczba wciąż rośnie, jako m.in. efekt niepoprawnej relacji na linii pacjent – lekarz.
 • U źródeł większości sporów znaczący aspekt każdorazowo ma „nieprzyjemny” stosunek lekarza do pacjenta. Kłania się kultura osobista i profesjonalizm, przez niektórych nazywany dziś górnolotnie empatią.
 • Pacjent chce być dzisiaj traktowany podmiotowo, a nie przedmiotową!

    Jeśli potrzebujesz informacji z zakresu prawa medycznego, zapraszamy do współpracy i obserwowania naszej strony. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie pozwala nam nie tylko reprezentować naszych Klientów w sporach sądowych, ale przede wszystkim skutecznie im przeciwdziałać budując kulturę ich zespołów. Tempo zmian jakie nam towarzyszy dotyczy również przestrzeni prawnej, która zmienia nie tylko podstawy prawne, ale wymusza zmianę mentalności w postrzeganiu problemów w strukturach medycznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Adwokat Amelia Zembaczyńska